Notkun jarðefna

Vinnsla jarðefna er umfangsmikil atvinnugrein á Íslandi, enda eru jarðefni, bæði setlög og berg, mikilvæg í byggingariðnaði og til vegagerðar.

.

Undirbúningur efnistöku

Mikilvægt er að haga efnistöku þannig að hún valdi sem minnstum spjöllum á landi.

Landmótun

Markmið landmótunar og viðeigandi uppgræðslu er að sýnileg ummerki efnistökunnar verði mjög lítil og jafnvel engin.